اخبار > تقدیر ریاست محترم دانشگاه از دفتر مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاهتقدیر ریاست محترم دانشگاه

تقدیر ریاست محترم دانشگاه از دفتر مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه در خصوص برگزاری همایش ارتقای سلامت اداری (پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی)


1393/12/19 ١١:٤٨ News ٩٣٢٨


خروج