اخبار > تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی زاهدانمشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به سبب برگزاری موفق همایش ارتقاء سلامت اداری قدردانی کرد . به گزارش روابط عمومی – عباسعلی سرگزی مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دبیر کارگروه ارتقای سلامت اداری در این باره گفت: همکاری و تعامل سازنده با واحد های نظارتی برون سازمانی از جمله سازمان بازرسی استان، دیوان محاسبات و معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سیستان و بلوچستان و نیز اساتید دانشگاه جزء اولویت های دانشگاه در این زمینه است و انجام فعالیت های آموزش و پیشگیرانه از مهمترین علل صدور این تقدیر نامه است . وی رویکرد اصلی کارگروه ارتقای سلامت اداری را پیشگیری از وقوع تخلفات عنوان کرد و گفت: هدف از فعالیت های آموزشی آشنا نمودن همکاران با مصادیق تخلفات اداری است چرا که براساس اطلاعات موجود در صورت آشنا بودن همکاران با معیارهای ارزیابی و مصادیق فساد اداری، از وقوع بسیاری از تخلفات پیشگیری بعمل می آید. سرگزی تصریح کرد: در همایش ارتقای سلامت اداری، پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی که بهمن ماه امسال در سالن همایش های پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار شد بیش از 400 نفر از کارکنان رده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی زاهدان حضور یافتند، وی عملیاتی نمودن تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی با استفاده از آموزش گروه های هدف را از دیگر ثمرات برگزاری این همایش عنوان کرد . به گفته مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در دانشگاه، بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستند سازی و کاهش هزینه های اداری از جمله مهمترین محورهای برگزاری همایش ارتقاء سلامت اداری بوده است .


1393/12/17 ٠٨:٠٩ News ٩٣٠٥


خروج