اخبار جدید ٠٨:٢٠ - 1396/01/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب اقای عباسعلی سرگزی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
انتصاب اقای عباسعلی سرگزی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 ١٢:٢٨ - 1395/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر ریاست محترم دانشگاه
تقدیر ریاست محترم دانشگاه از دفتر مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
تقدیر ریاست محترم دانشگاه از دفتر مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
 ١١:٤٨ - 1393/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
تقدیر مشاور وزیر و مدیر کل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به سبب برگزاری موفق همایش ارتقای سلامت اداری
 ٠٨:٠٩ - 1393/12/17 - نظرات : ٠متن کامل >>