اخبار > همایش ارتقای سلامت اداریبا عنایت به سرلوحه قراردادن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری و اعتقاد به نقش تاثیرگذار آن بر پایه ماموریت های محوله و دستیابی به نظام اداری شایسته و همچنین مصوبه هیات وزیران مبنی بر اجرایی شدن قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد ، دانشگاه علوم پزشکی با همکاری دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت ، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان ، سازمان بازرسی استان ، اداره کل دیوان محاسبات استان و اساتید دانشگاهی همایش ارتقای سلامت اداری را در روز یکشنبه مورخ 19/11/93 در محل سالن همایش های پردیس دانشگاه برگزار نمود. گروه هدف: معاونین و مدیران زیرمجموعه دانشگاه – روسای دانشکده ها – مدیران شبکه های بهداشت و درمان – روسای مراکز بهداشت – روسا و مدیران داخلی بیمارستانها – عاملین مالی،کارشناسان حسابداری و کارپردازان واحدهای تابعه – کارکنان دفتر فنی – مسئولین امور عمومی و کارگزینی واحدهای تابعه – بازرسان بهداشت محیط – بازرسان معاونت غذا و دارو و کارشناسان تجهیزات پزشکی مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه


1393/11/25 ٠٩:٣٣ News ٨٦١٧


خروج