اخبار جدید ٠٨:٢٠ - 1396/01/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب اقای عباسعلی سرگزی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
انتصاب اقای عباسعلی سرگزی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 ١٢:٢٨ - 1395/10/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب
انتصاب آقای عباسعلی سرگزی به عنوان سرپرست اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
طی ابلاغی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آقای عباسعلی سرگزی به عنوان سرپرست اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات دانشگاه منصوب گردید.
 ١٠:١٨ - 1394/08/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
همایش ارتقای سلامت اداری
برگزاری همایش ارتقای سلامت اداری مورخ 19/11/93
 ٠٩:٣٣ - 1393/11/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیر ریاست محترم دانشگاه
تقدیر ریاست محترم دانشگاه از دفتر مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
تقدیر ریاست محترم دانشگاه از دفتر مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه
 ١١:٤٨ - 1393/12/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>